Политика за защита на личните данни

1. Обобщен преглед на политиката за защита на личните данни (ПЗЛД)

Основна информация

Следващите редове предоставят опростена информация за това, какво се случва с личната ви информация при посещението ви на нашия уебсайт. Лични данни (ЛД) са всички данни с които можете да бъдете персонално идентифицирани. Детайлна информация за обекта на защита на личните данни може да бъде намерена в ПЗЛД по-долу.

Събиране на ЛД на сайта ни

Кой е отговорен за събирането и обработването на ЛД на нашия сайт?

Данните събирани на този сайт са обработвани от оператор на уебсайта, чиито данни са налични в секция 2 от настоящата ПЗЛД.

Как събираме данните на този сайт?

Някои от данните са събрани след като сте ги предоставили на нас (напр. ако сте ни изпратили запитване през формуляр за контакт)

Други данни се събират автоматично от нашия уеб сървър веднага след влизане на нашия уебсайт. Тези данни са основно технически като браузър, операционна система и не разкриват лична информация за вас.

Когато посетите сайта ни, се извършват и статистически анализи за вашето поведение по време на престоя ви на сайта. Това се осъществява основно посредством “бисквитки” и системи за анализ. Анализът на поведението ви на уебсайта е анонимно, т.е. ние не можем да ви идентифицираме персонално от наличните данни за вас. Допълнително, имате право да възразите или да отмените анализирането ви посредством използването на някои общодостъпни инструменти. Детайлна информация може да бъде намерена по-долу в ПЗЛД.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират за да се подсигури правилната работа на сайта, както и установяването на проблем с данните. Други данни могат да се използват за анализ на поведението на потребителите на сайта и пособряване на потребителското преживяване на сайта. Финално, някои данни могат да се използват за популяризиране на бизнеса, представен с този уебсайт.

Какви права имате относно вашите данни?

Съгласно ОРЗЛД имате право на безплатен достъп до (чл. 15 от ОРЗЛД), коригиране (чл. 16 от ОРЗЛД) или изтриване (чл. 17 от ОРЗЛД) на личните ви данни или ограничаване (чл. 18 от ОРЗЛД) на обработването им. Имате право на преносимост на личните ви данни (чл. 20 от ОРЗЛД) , тоест да изискате личните ви данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Имате право съгласно (чл. 7 от ОРЗЛД) параграф 3 да оттеглите съгласие за обработка, която вече сте дали. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да дадете съгласие, вие сте информиран за това. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

Имате право съгласно (чл. 77 от ОРЗЛД) да подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Ако желаете да упражните правото си на отмяна или възражение, моля изпратете електронна поща на kalin.kostov@mentalist.bg.

2. Основна и задължителна информация

Защита на ЛД

Операторите на този уебсайт се отнасят с изключителна загриженост относно защитата на вашите ЛД. Третираме вашите ЛД като конфиденциална информация и в съответствие с установените практики, както и с настоящата ПЗЛД.  Ако използвате този сайт, различни части от вашите лични данни ще бъдат събрани. Настоящата ПЛЗД обяснява как и защо се събират личните данни, за какво се използват, както и как се случва процесът по събиране на данни в различните случаи.

Имайте предвид, че данни които се предават по интернет (например имейл комуникация) може да са обект на кибер атака или пробив на сигурността. Пълна защита на вашите данни от трети лица не е възможна. В съответствие с чл. 33 и чл. 34 от ОРЗЛД, в случай, че установим подобен пробив в сигурността ще уведомим КЗЛД до 72ч.

Данни за връзка с администратора на ЛД

“ДИГИТАЛ НЕТЛОРК” ООД, ЕИК 203649792
гр. София,р-н Изгрев, ж.к. Изток,
бл. 202, ап. 4

Тел: +359 899 992 291
Електронна поща: kalin.kostov@mentalist.bg

Администраторът на лични данни е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или заедно с други лица взима решенията относно целите и обхвата на обработка на личните данни (напр. имейл адреси, имена и прочие)

Отмяна на вашето позволение за обработка на лични данни

Повечето процеси свързани с обработката на вашите лични данни са възможни единствено с вашето изрично позволение. Можете да отмените това позволение по всяко време съгласно чл.7 от ОРЗЛД. Неофициален имейл за целта е напълно достатъчен. Данните, които сме получили преди да изпратите отмяната на позволението ви може да продължат да се обработват съгласно закона.

Право да подадете жалба пред регулаторен орган

Имате право съгласно (чл. 77 от ОРЗЛД) да подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Право на преносимост

Имате право на преносимост на личните ви данни (чл. 20 от ОРЗЛД) , тоест да изискате личните ви данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Право на информация, блокиране или изтриване

Съгласно ОРЗЛД имате право на безплатен достъп до (чл. 15 от ОРЗЛД), коригиране (чл. 16 от ОРЗЛД) или изтриване (чл. 17 от ОРЗЛД) на личните ви данни или ограничаване (чл. 18 от ОРЗЛД) на обработването им. Можете да направите това, като се свържете с нас посредством данните предоставени в т.2 на настоящата ПЗЛД.

Противопоставяне на изпращането на непоискани търговски имейли и съобщения

Ние забраняваме използването на личните данни на нашите потребители за изпращане на промоционални и информационни имейли без тяхното позволение. Допълнително, операторът запазва правото си да предприеме законосъобразни действия, в случай че получи непоискани търговски съобщения като например СПАМ.

3. Събиране на данни от сайта

Бисквитки

Използваме “бисквитки” на нашия сайт. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват в компютърa, мобилното устройство или в друго крайно устройство, което потребителите използват. “Бисквитките” не вредят на вашето устройство, не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер.

Можете да конфигурирате вашия браузър да ви информира относно използването на бисквитките, така че да решите дали искате да ползвате такива за всеки един сайт. Допълнително вашият браузър може да бъде конфигуриран да приема автоматично бисквитки с допълнително приложени условия или изцяло и винаги да отхвърля записването на бисквитки, както и да изтрива всички бисквитки след затваряне на браузъра. Изключването на бисквитки може да повлияе на правилното финкциониране на този уебсайт.

Сървърни лог файлове

Когато посещавате нашия уебсайт itws.eu, браузърът, който се използва на вашето устройство, автоматично изпраща информация на сървъра на нашия уебсайт. Тази информация временно се съхранява в така наречения сървърен лог файл. Следната информация ще бъде събрана без намесата ви и ще бъде съхранена до автоматичното и изтриване:

Тези данни няма да бъдат комбинирани и използвани за анализ на потребителите.Правното основание за обработка на данни е чл.6, ал.1, е) от ОРЗЛД, който позволява обработката на лични данни с цел легитимен интерес.

Формуляр за контакти и регистрация

За въпроси от всякакъв вид ви предлагаме възможността да се свържете с нас през някой от формулярите, налични в различни секции на уебсайта ни.

Необходимо е да предоставите валиден имейл адрес и вашето име, за да знаем кой е изпратил запитване и да му отговорим. Допълнителна информация може да бъде предоставена доброволно от вас. Обработката на данните с цел контакт с нас е в съответствие с чл.6, ал.1 а) от ОРЗЛД и е въз основа на вашето доброволно предоставено съгласие. Допълнително обработката на данните може да се третира и почл.6, ал.1, е) от ОРЗЛД, който позволява обработката на лични данни с цел легитимен интерес – тоест поръзка на услуга.

Съгласно ОРЗЛД имате право на безплатен достъп до (чл. 15 от ОРЗЛД), коригиране (чл. 16 от ОРЗЛД) или изтриване (чл. 17 от ОРЗЛД) на личните ви данни или ограничаване (чл. 18 от ОРЗЛД) на обработването им по всяко време.

Ще запазим данните ви докато не пожелаете да бъдат изтрити съгласно вашите права или вече не са необходими за по-нататъшна комуникация.

Google Анализи

Използваме Google Анализи (GA) с цел по-добро разбиране на потребителското поведение на нашия сайт и подобряване на потребителското преживяване.  Допълнително, използваме разширените рекламни опции на GA, за да можем да сегментираме и в последствие достигнем по-прецизна целева аудитория и да анализираме потреблението на сайта. Правното основание за обработка на данни е чл.6, ал.1, е) от ОРЗЛД, който позволява обработката на лични данни с цел легитимен интерес.

Когато посетите нашият уебсайт, информацията за вашата версия на браузъра, от който посещавате сайта, операционна система, линк на референт, IP адрес  и време на заявката се изпращат към сървър на Google разположен в САЩ. Информацията събрана от GA се съхранява за срок от 50 месеца.

Имате правото да се отпишете изцяло от GA като следвате инструкциите тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Допълнително е лесно да се отпишете от GA проследяване на нашия сайт през конкретния браузър като кликнете този линк. С това действие ще създадете бисквитка за отказване от проследяване за срок от 10 години или до изтриване на “бисквитките” на вашия браузър.

Повече информация за управлението на личните данни може да бъде намерена на: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg и специално разработената секция от Google за защита на ЛД: https://privacy.google.com/

Проследяване на реализациите в Google Adwords (Conversion tracking)

За целите на оптимизацията на нашия сайт и отчетносттa на неговата ползваемост, използваме проследяване на реализациите от Google или т.нар. Conversion tracking. По този начин Google Adwords, ще създаде “бисквитка”, асоциирана с вашия браузър и компютър ако сте достигнали нашия уебсайт чрез реклама от Google.

Тези “бисквитки” губят валидността си между 30 и 90 дни от създаването им и съдържа информация, която е анонимна и не разкрива лични данни. Ако посетите определени страници на уебсайта на клиента на Adwords и “бисквитката” все още не е изтекла, Google и ние можем да определим, че сте кликнали върху рекламата и сте посетили конкретната страница, без да се разкрива вашата идентичност.

Всеки клиент на AdWords получава различна “бисквитка”. “Бисквитките” не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на клиентите на Adwords. Информацията, събрана чрез използването на “бисквитката” за реализацията/конверсията, се използва за генериране на статистически данни за реализациите на клиентите през AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Клиентите на Adwords получават общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата си и са били пренасочени към страница с маркери за проследяване на реализациите. Те обаче не получават информация, която лично идентифицира потребителите.

Ако не искате да участвате в процеса на проследяване, можете също така да деактивирате тази “бисквитка” – например чрез настройка на браузър, която обикновено деактивира автоматичната настройка за “бисквитките”. Можете също да деактивирате “бисквитките” за проследяване на реализациите, като настроите браузъра си да блокира “бисквитките” от домейна “www.googleadservices.com”. Декларацията за поверителност на Google относно проследяването на реализациите може да се намери тук:  https://services.google.com/sitestats/bg.html.

Google Adwords Ремаркетинг (Remarketing)

Ние използваме функцията за уебсайт ремаркетинг на Google Adwords. Посредством тази функция, на база посетени страници и категории в уебсайта, както и потребителски действия, ние обособяваме аудитории с потребителските интереси, до които може след това да изпратим персонализирана реклама, която се показва на потребителя, докато посещавате други сайтове в дисплейната мрежа на Google.

За целита на анализа, с който да се създаде персонализирана реклама по интерес, се използват “бисквитки” с уникален номер. Тази “бисквитка” пази информация за действията на посетитела на конкретния сайт, която е анонимна и не разкрива лични данни.

Можете да деактивирате използването на бисквитки от Google, като последвате връзката по-долу и изтеглите приложението на компанията за това: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Имате право да управлявате използваните за онлайн рекламиране „бисквитки“ на Google AdWords, както и на много други фирми чрез инструментите за потребителски избор, създадени съгласно програмите за саморегулация в много държави, като например базираната в САЩ страница https://aboutads.info/choices, http://www.networkadvertising.org/choices/ или страницата в Европейския съюз Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Можете да видите допълнителна информация относно Google Ремаркетинг и декларацията за поверителност на Google тук: http://www.google.com/privacy/ads/.

Hotjar

Използваме Hotjar с цел по-добро разбиране на нуждите на нашите потребители и с цел оптимизиране на настоящата услуга и потребителско преживяване. Правното основание за обработка на данни е чл.6, ал.1, е) от ОРЗЛД, който позволява обработката на лични данни с цел легитимен интерес.

Hotjar е технологична услуга, която ни помага да разберем по добре преживяването на нашите потребители (напр. колко време прекарват на кои страници, кои линкове избират да кликнат, какво потребителите харесват и какво – не и т.н.) и това ни позволява да изграждаме и поддържаме нашите услуги на база обратна връзка от потребителите.  Hotjar използва “бисквитки” и други технологии за събиране на данни относно поведението на потребителите ни и техните устройства (в частност IP адрес на устройството, събран и съхраняван единствено в анонимизирана форма), размер на екрана на устройството, вид на устройството (уникален идентификатор на устройство), информация за браузъра, географска локация (само страна), предпочитан език за показване на нашия уебсайт. Hotjar съхранява тази информация във вид на псевдонимизиран потребителски профил. Нито Hotjar, нито ние някога ще използваме тази информация за идентифициране на индивидуални потребители или да комбинираме данните с бъдещи данни на индивидуалнен потребител. Повече информация за политиката за защита на личните данни на Hotjar можете да намерите тук.

Имате право да откажете създаването на потребителски профил в Hotjar и да изключите възможността да събира и съхранява данни за нашия и всички други сайтове, като посетите следния линк за отписване.

4. Приложения и инструменти

Google уеб шрифтове

За правилното показване на информацията на сайта, тази страница използва услуга за уеб шрифтове предоставена от Google. Когато отворите уеб страница на нашия сайт браузъра ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра за да покаже текста и шрифтовете правилно.

За целта вашият браузър трябва да установи директна връзка със сървърите на Google. По този начин Google узнава, че нашата страница е посетена от вашия IP адрес.  Използването на уеб шрифтове Google се извършва с цел подредено и приятно преживяване на сайта ни. Правното основание за обработка на данни е чл.6, ал.1, е) от ОРЗЛД, който позволява обработката на лични данни с цел легитимен интерес.

Ако вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, ще се използва стандартен шрифт от вашия сайт.

Повече информация за управлението на данни може да бъде намерено на  https://developers.google.com/fonts/faq и на страницата на Google за политика за защита на личните данни: https://www.google.com/policies/privacy/.

Тази политика за защита на личните данни е с последна актуализация от 24ти Май 2018 г.