Правила за участие в промоцията “Именяците играят #FREE”

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА: Дигитал Нетлорк ООД , ЕИК 203649792, гр. София, кв. Изток, бл.202.
 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА: Периодът за провеждане на промоцията е от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г. включително.
 3. ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА:
  1. Промоцията се провежда на територията на Mentalist Escape Room Multiplex, с адрес: град София 1000, ЦУМ, бул. “Мария Луиза” 2, партер.
  2. Промоцията обхваща игрите както следва: “Операция ДЕЛТА ФОКС – Терористи”, “Операция ДЕЛТА ФОКС – Спецчасти”, “Проклятието на траките” и “Страх – Клиниката”.
 4. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА): Право на участие в промоцията имат всички настоящи и нови клиенти на възраст над 18 години, които празнуват имен ден през месец Януари съгласно https://www.imenata.com/hollidays-01-2018.html.
 5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА: Организаторът предоставя на всеки клиент празнуващ имен ден през месец Януари безплатна игра.
 6. ДРУГИ УСЛОВИЯ: Клиентите имат право да се възползват от настоящата промоция веднъж в рамките на месеца без значение дали именния ден е минал или предстои. Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки.
 7. Организаторът запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време.